Thông tin chung về Tediwecco

 • Home
 • Thông tin chung về Tediwecco
30-Years

Năm Phát triển

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Tất cả vì chất lượng và sự thỏa mãn của khách hàng

Tên doanh nghiệp
Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông thuỷ.
Tiếng Anh: Waterway Engineering Design Consultant J.S. Co.
Tên giao dịch: TEDIWECCO
Mã số thuế: 0100109353

Giám đốc: Thạc sỹ Doãn Vĩnh Lộc.
Điện thoại: 024.38583604
Điện thoại di động: 090 4126460

Phạm vi hoạt động và lĩnh vực kinh doanh

Phạm vi hoạt động: Toàn lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh chính:

 • Lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các công trình giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp và ngành nông nghiệp nông thôn.
 • Lập dự án quy hoạch, lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và lập tổng dự toán: công trình cảng – đường thủy, công trình trên biển, công trình đường bộ, công trình thủy công, thủy lợi, dân dụng – công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, công nghiệp, công trình điện, công trình cấp – thoát nước, môi trường;
 • Tư vấn thiết kế các công trình: xây dựng cảng – đường thủy, xây dựng công trình trên biển và thềm lục địa, công trình thủy công, thủy lợi, giao thông đường bộ, công trình cầu, xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, cấp – thoát nước, môi trường và các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khác, công trình năng lượng: đường dây và trạm biến áp, điện và cơ điện công trình, công trình khảo sát địa hình địa chất thủy văn…..;
 • Thẩm tra dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu các công trình: xây dựng cảng – đường thủy, xây dựng công trình trên biển và thềm lục địa, công trình thủy công, thủy lợi, giao thông đường bộ, công trình cầu, xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, cấp – thoát nước, môi trường và các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khác, công trình năng lượng: đường dây và trạm biến áp, điện và cơ điện công trình, công trình khảo sát địa hình địa chất thủy văn…..;
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Khảo sát xây dựng: Khảo sát lập bản đồ địa hình, khảo sát trắc địa công trình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát thuỷ hải văn công trình, môi trường, thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm trong phòng;
 • Nghiên cứu thí nghiệm thủy động lực học trên mô hình vật lý, mô hình toán phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, lập dự án và thiết kế các công trình cảng, đường thủy, cầu lớn, thuỷ lợi, thủy điện, năng lượng…
 • Kiểm định chất lượng xây dựng các công trình giao thông và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến kiểm định công trình khác;
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: giao thông (cảng – đường thủy, cầu, đường bộ, cơ khí thủy….), công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, công trình công nghiệp (năng lượng), công trình cấp thoát nước, công trình thủy lợi và nông nghiệp phát triển nông thôn;
 • Giám sát công tác khảo sát xây dựng;
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: giao thông, thủy lợi, dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và công nghiệp, công trình năng lượng;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và định giá xây dựng;
 • Thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, công trình thủy lợi, công trình cấp thoát nước, điện….