Tư vấn lập Quy hoạch

Các công trình chính đã thực hiện gần đây.

TÊN DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC CĐT/ NHÀ THẦU CHÍNH VỊ TRÍ DỰ ÁN THỜI GIAN LOẠI D.VỤ TƯ VẤN
Quy hoạch kết cấu hạ tầng ĐTNĐ VN thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Cục đường thủy nội địa Việt Nam Toàn quốc 2020 QH
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Phần điều chỉnh quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa Cục đường thủy nội địa Việt Nam Toàn quốc 2016 QH
Thu thập số liệu các cầu hiện hữu trên các tuyến ĐTNĐ trung ương, rà soát, điều chỉnh QH tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Cục đường thủy nội địa Việt Nam Toàn quốc 2014 QH
Lập quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Cục đường thủy nội địa Việt Nam Toàn quốc 2013 QH
Lập quy hoạch hệ thống giao thông đường thủy, mạng lưới cảng đường thủy nội địa tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở GTVT Long An Long An 2013 QH
Lập quy hoạch chi tiết Hệ thống Cảng đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Cục đường thủy nội địa          Việt Nam Miền Nam 2012-2013 QH
Lập quy hoạch chi tiết Hệ thống Cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Cục đường thủy nội địa          Việt Nam Miền Bắc 2012-2013 QH
Lập quy hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Cục đường thủy nội địa          Việt Nam Toàn quốc 2012-2013 QH
Quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Sở GTVT Hà Nội/TEDI Hà Nội 2011 QH
Quy hoạch chi tiết khu CN Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (600ha) Ban QL các KCX và CN Cần Thơ 2008-2009 QH
Quy hoạch phát triển GTVT thủy tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Sở GTVT Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh 2005 ĐH,QH
QH chi tiết phát triển G.T.V.T đường thuỷ nội địa các tỉnh phía Bắc VN đến 2020 Cục ĐSVN Các tỉnh phía Bắc 2006 ĐH,QH
Quy hoạch chi tiết GTVT thủy Thành phố Hà Nội – giai đoạn đến năm 2020 Sở GTCC Hà Nội TP     Hà Nội 2004, 2006 ĐH,QH
Quy hoạch khu đô thị Cồn Tân Lập, phường Xương Huân – Nha Trang. DA chỉnh trang đô thị kè và đường dọc bờ sông Cái – Nha Trang Ban QLDA các CTTĐ Khánh Hoà Nha Trang – Khánh Hòa 2004 QH
Quy hoạch chi tiết Hệ thống giao thông đường thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020 Sở GTVT TTHuế Tỉnh TT.Huế 2003 ĐH,QH
Quy hoạch chi tiết Đường sông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 Sở GTVT Q.Nam Tỉnh Q.Nam 2001, 2002 ĐH, QH
Quy hoạch Nhà máy Brother VN Công ty PCI Hà Nội 2001 QH
QH Nhà máy Honda Việt Nam Cty Honda Việt Nam Vĩnh Phúc 2001 QH
Quy hoạch chi tiết (Điều chỉnh) nhóm cảng biển Đông Bắc Cục Hàng Hải VN Bắc Bộ 1999 QH
Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển 1,2,3  (cùng TEDI) Cục Hàng Hải VN Bắc bộ, Trung Bộ 1996 và 2002 QH

Bạn cũng có thể thích...