Một số công trình tiêu biểu về thủy lợi và phòng chống sạt lở

TT TÊN DỰ ÁN CHỦ

ĐẦU TƯ

VỊ TRÍ

DỰ ÁN

THỜI

GIAN

1 Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công công trình Kè bảo vệ kênh Lấp Vò và kênh Rạch Sỏi – Hậu Giang thuộc dự án “Nâng cấp 2 tuyến đường thủy phía Nam và cảng Cần Thơ” Bộ Giao thông Vận tải Các tỉnh

phía Nam

2004
2 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng , Thiết kế BVTC công trình Xử lý đoạn sạt lở chợ Mỹ khánh trên đường tỉnh 923, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, tp Cần Thơ UBND huyện Phong Điền Thành phố

Cần Thơ

2007, 2008
3 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, Thiết kế BVTC công trình Kè sông Trà Niền và chống xói lở kè chợ Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ UBND huyện Phong Điền Thành phố

Cần Thơ

2007, 2008
4 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Xử lý sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến đường dẫn vào cầu Rạch Kè thuộc công trình Các cầu trên đường tỉnh 923, thành phố Cần Thơ Ban QL các dự án đầu tư xây dựng giao thông Thành phố

Cần Thơ

2008
5 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư dự án Phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực cồn Tân Long, tỉnh Tiền Giang Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Tỉnh

Tiền Giang

2008
6 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán công trình: Hệ thống đê bao Long Mỹ – Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang Ban QLDA đầu tư xây dựng Nông nghiệp Tỉnh

Hậu Giang

2009
7 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Kè bảo vệ bờ sông thị xã Bến Tre – Tỉnh Bến Tre Ban QLDA Dự án xây dựng Tỉnh

Bến Tre

2010
8 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Hệ thống công trình thủy lợi Cống Cái Quao – Tỉnh Trà Vinh Ban QLDA đầu tư xây dựng Nông nghiệp Tỉnh

Trà Vinh

2010, 2011