Thông tin chung

Thông tin chung về Tedi Wecco:

Tên doanh nghiệp:
Tên tiếng Việt: Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Giao thông thuỷ
Tên giao dịch: TEDI WECCO
Trụ sở làm việc của Công ty:
Trụ sở chính: Gồm văn phòng Công ty và phòng thiết kế công trình cảng 1, phòng thiết kế công trình cảng 2, xưởng thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật giao thông – thủy lợi, Trung tâm nghiên cứu động lực học sông biển TEDI.

Địa chỉ: 57/29 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.38584450 (Tổng đài); 024.38552444 ; 024.38583604
Số Fax: 024.38586129 (Văn phòng công ty)
E-mail: tediwecco@tediwecco.vn
Website: www.tediwecco.vn

Trụ sở 2: Gồm trụ sở của các xí nghiệp thành viên:
– Xí nghiệp khảo sát địa chất công trình.
– Xí nghiệp khảo sát địa hình
– Xí nghiệp khảo sát thủy – hải văn và môi trường.

Địa chỉ: số 295 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Số điện thoại: 024 39843986
Số Fax: 04 39843986
E-mail: tediwecco@tediwecco.vn

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh: Gồm Văn phòng chi nhánh, Xưởng thiết kế công trình phía Nam, Đội khảo sát công trình phía Nam.

Địa chỉ: Đường số 17, phường Hồ Biểu Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 028.37263193
Số Fax: 028.37263193
E-mail: tediwecco.hcm@tediwecco.vn

Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Khánh Giang
Điện thoại/fax: 024 38583604
Điện thoại di động: 090.343.1348

Phạm vi hoạt động:
Toàn lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh chính:

Lập dự án quy hoạch, báo cáo đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình và lập tổng dự toán công trình cảng-đường thủy, công trình biển, công trình đường bộ, công trình thủy công, thủy lợi, dân dụng công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, công nghiệp, công trình điện, công trình cấp-thoát nước, môi trường.

Tư vấn thiết kế các công trình:
– Thiết kế biện pháp khảo sát địa chất công trình xây dựng.
– Thiết kế các công trình thủy văn.
– Thiết kế biện pháp khảo sát trắc địa công trình.
– Thiết kế công trình điện năng: đường dây và trạm biến áp.
– Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng kỹ thuật hạ tầng đô thị.
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp
– Thiết kế cấp thoát nước, môi trường nước: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
– Thiết kế công trình cấp thoát nước thuộc dự án nhóm C.
– Thiết kế các công trình thủy lợi.
– Thiết kế các công trình thủy công.
– Thiết kế các công trình đường bộ.
– Thiết kế công trình xây dựng biển.
– Thiết kế công trình xây dựng cảng.

Thí nghiệm mô hình thủy lực phục vụ nghiên cứu lập dự án và phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình giao thông, thủy lợi, điện năng.
Thẩm tra dự án đầu tư và hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ. Tư vấn quản lý dự án công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện năng.
Tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, dân dụng công nghiệp.
Thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng công nghiệp, thủy lợi, điện, cấp thoát nước.
Sản xuất vật liệu xây dựng.
Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.
Khảo sát trắc địa công trình.
Thiết kế các công trình cảng, đường thủy.
Thiết kế quy hoạch chung, tổng thể, chi tiết khu đô thị, nông thôn, khu công nghiệp.
Tư vấn giám sát công trình cảng đường thủy lĩnh vực chuyên môn giám sát: Xây dựng và hoàn thiện.
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực chuyên môn giám sát: Xây dựng và hoàn thiện.
Tư vấn về môi trường.
Đánh giá tác động môi trường.