Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu Giai đoạn 1 & 2 do TEDI WECCO thiết kế hệ thống Móng trụ Turbine.

 

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Bạc Liêu (Công ty CP Năng lượng Bắc Phương);

 

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 – Bạc Liêu (Công ty CP ĐTĐG Hòa Bình 1);

Bạn cũng có thể thích...