Nghiên cứu thủy lực trên mô hình toán và mô hình vật lý

TT TÊN DỰ ÁN CHỦ

ĐẦU TƯ

VỊ TRÍ

DỰ ÁN

THỜI

GIAN

1 Nghiên cứu thuỷ lực và DBLS – Dự án cầu Yên Lệnh Bộ GTVT Hưng Yên 2001
2 Nghiên cứu thuỷ lực và DBLS – Dự án cầu Rạch Miễu Bộ GTVT Tiền Giang 2002
3 Nghiên cứu chế độ thuỷ lực sông Cái – TP Nha Trang trên MHT và MHVL BQLDA các CTTĐ Khánh Hoà 2003, 2004
4 Nghiên cứu chế độ thuỷ lực và DBLS – Dự án Cầu Vĩnh Tuy Bộ GTVT TP Hà Nội 2005
5 Nghiên cứu chế độ thuỷ lực – DBLS và chỉnh trị sông Đà khu vực cầu Trung Hà – Dự án tuyến vận tải thủy Hải phòng đến mặt bằng XD nhà máy Thủy điện Sơn La Cục Đường thủy nội địa VN Hà Tây, Hòa Bình 2004, 2005
6 Nghiên cứu thủy lực – Dự án cầu Vàm Cống, Đường HCM PMU đường HCM An Giang, Đồng Tháp 2005
7 Nghiên cứu thủy lực – Dự án tuyến vận tải thủy Ninh Bình – Thanh Hóa Cục Đường thủy nội địa VN Ninh Bình, Thanh Hóa 2006
8 Nghiên cứu thủy lực – Dự án cảng cửa ngõ Lạch Huyện – thành phố Hải Phòng Cục Hàng Hải VN TP. Hải Phòng 2005-2006
9 Nghiên cứu chế độ thuỷ lực và DBLS sông Hồng khu vực Cầu Nhật Tân – Dự án xây dựng cầu Nhật Tân PCI Nhật Bản TP Hà Nội 2006-2007
10 Nghiên cứu chế độ thuỷ lực và DBLS – Dự án Cầu Vĩnh Thịnh Bộ GTVT TP Hà Nội 2010

 

HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO TRUNG TÂM THỰC HIỆN

Nghiên cứu chế độ thủy lực sông Hồng khu vực cầu Vĩnh Tuy.

Nghiên cứu trên mô hình thủy lực Chỉnh trị luồng tầu

và chống xói lở bờ sông Đà đoạn cầu Trung Hà.

Nghiên cứu thủy lực trên mô hình vật lý – Dự án đầu tư xây dựng cầu Nhật Tân.

Dự báo Lan truyền Sóng – Dòng Chảy – Sa bồi

(phương án xây dựng cảng biển nước sâu có đê chắn sóng và ngăn bùn cát)

Dự án Cảng cửa ngõ Lạch Huyện, Hải Phòng.

Bản đồ ngập lụt cực đại – Lũ năm 1971

Bình đồ tuyến cầu Vĩnh Thịnh (phương án II).