Công trình đường thủy

TÊN DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC CĐT/ NHÀ THẦU CHÍNH VỊ TRÍ DỰ ÁN THỜI GIAN LOẠI D.VỤ TƯ VẤN
Gói thầu số 05 (TV05-TB): Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC – DT – HSMT và giám sát thi công xây dựng hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến – Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 x 300MW Ban QLDA NĐ Thái Bình – EVN Thái Bình 2015 – 2017 ĐH, ĐC, TK, TVGS
Luồng chuyên dụng Vàm Cỏ phục vụ các KCN tỉnh Long An Công ty Caric – SG Long An 2009 KS, DA
Tuyến đường thuỷ Ninh Bình đi Thanh Hoá. PMU-W        Bộ GTVT N/ Bình, Th/Hoá 2009 ĐH, ĐC MHT, DA
DA  nâng cấp tuyến vận tải thuỷ trên sông Thao, đoạn Việt Trì – Lào Cai Cục ĐTNĐ VN Các tỉnh phía Bắc 2009 ĐH, ĐC, TV, DA
Tuyến đường thuỷ Gành Hào – Giá Rai (Dự án Nâng cấp 2 tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần thơ – vốn WB) PMU-W Bộ GTVT Bạc Liêu đi Cà Mau 2004, 2005 ĐH, ĐC, DA,TK, TVGS
Tuyến đường thuỷ từ đập thuỷ điện Hoà bình đến Đập thuỷ điện Sơn La Cục ĐTNĐ VN Hoà Bình, Sơn La 2003, 2006 ĐH, ĐC, TK
Nâng cấp Tuyến vận tải thuỷ từ cảng Hải Phòng đến thuỷ điện Hoà Bình (DA XD Nhà máy thuỷ điện Sơn La) PMU-W        Bộ GTVT Các tỉnh Bắc Bộ 2003, 2004, 2007 ĐH, ĐC, DA,TK, TVGS
DA Cải tạo khôi phục sông Cổ Cò & Xây dựng CSHTKT khu du lịch sinh thái 2 bên sông Ban QL các CTGT Q.Nam Tỉnh Q.Nam 2003 ĐH, ĐC,ĐA
Nâng cấp Tuyến vận tải thuỷ Cà Mau – Năm Căn (DA Nâng cấp 2 tuyến đường thuỷ phía Nam, cảng Cần Thơ-vốn WB) PMU-W Bộ GTVT Cà Mau 2003, 2005 ĐH, ĐC, TK, TVGS
Nâng cấp tuyến vận tải thuỷ Quảng Ninh – Phả lại PMU-W Bộ GTVT Các tỉnh phía Bắc 2002, 2004 ĐH, ĐC, DA, TK
Phương án toàn diện vận tải từ Hải phòng đến mặt bằng NM thuỷ điện Sơn la (phục vụ XD Nhà máy thủy điện Sơn La) PMU-W Bộ GTVT Các tỉnh phía Bắc 2002 ĐH, TV, DA
Dự án Nâng cấp 2 tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ PMU-W Bộ GTVT Phía Nam 2002, 2004 ĐH, ĐC, TK
Tuyến vận tải thuỷ cửa Kỳ Hà -cửa Đại (Khu KTM Chu Lai) Cục ĐTNĐ VN Quảng Nam 2002-2003 ĐH, ĐC, DA, TK
Nâng cấp tuyến vận tải qua cửa Đáy vào cảng Ninh Phúc Cục ĐTNĐ VN Ninh Bình 2001, 2004 ĐH, TV, DA,TK

Bạn cũng có thể thích...