Công trình đường thủy

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN – KHU VỰC MIỀN BẮC

TT TÊN DỰ ÁN CHỦ

ĐẦU TƯ

VỊ TRÍ

DỰ ÁN

THỜI

GIAN

1 Lập Luận chứng KTKT, Thiết kế BVTC công trình Nâng cấp và cải tạo sông Luộc (Tuyến Quảng Ninh – Hải Phòng – Ninh Bình) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Vùng đồng bằng Bắc Bộ 1992, 1994
2 Lập Dự án nghiên cứu khả thi Nâng cấp tuyến vận tải thủy Lạch Tray – Quý Cao (Tuyến Quảng Ninh – Hải Phòng – Ninh Bình) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Vùng đồng bằng Bắc Bộ 1994
3 Lập dự án đầu tư, Thiết kế BVTC Nâng cấp tuyến vận tải thuỷ Quảng ninh – Hải Phòng-Phả lại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Vùng đồng bằng Bắc Bộ 1994, 2002, 2004
4 Lập Luận chứng KTKT, Thiết kế BVTC công trình khai thác tuyến cửa Đáy cho tàu sông biển 1000 DWT vào cảng Ninh Bình giai đoạn I Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Ninh Bình 1992, 1994
5 Lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến vận tải qua cửa Đáy vào cảng Ninh phúc – Ninh Bình giai đoạn II (Tuyến ven biển – Ninh Bình) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Ninh Bình 2001
6 Phương án toàn diện vận tải từ Hải phòng đến mặt bằng XD Nhà máy thuỷ điện Sơn la Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Các tỉnh phía Bắc 2001
7 Phương án vận tải hàng siêu trường, siêu trọng phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La Tập đoàn Điện lực Việt Nam Các tỉnh phía Bắc 2002
8 Thiết kế BVTC Tuyến vận tải thuỷ từ Hải Phòng đến thuỷ điện Hoà bình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Các tỉnh phía Bắc 2003, 2004
9 Thiết kế BVTC Tuyến vận tải thuỷ từ đập thuỷ điện Hoà bình đến Pa Vinh (Nhà máy thủy điện Sơn La) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Các tỉnh Tây Bắc 2003, 2004
10 Phương án vận tải ngoài công trường phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Đại Thị (Tuyên Quang) Tập đoàn Điện lực Việt Nam Các tỉnh phía Bắc 2004
11 Dự án nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì – Lào Cai Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Các tỉnh phía Bắc 2009, 2010

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN – KHU VỰC MIỀN TRUNG

TT TÊN DỰ ÁN CHỦ

ĐẦU TƯ

VỊ TRÍ

DỰ ÁN

THỜI

GIAN

10 Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy Ninh Bình – Thanh Hóa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Ninh Bình, Thanh Hóa 2006
11 Dự án NCKT khai thác tuyến vận tải thủy Cửa Sót – Hộ Độ, tỉnh Hà Tĩnh Sở GTVT Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1994
12 Dự án Nạo vét tuyến sông Son – Động Phong Nha – tỉnh Quảng Bình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quảng Bình 1997
13 Dự án Nạo vét tuyến luồng vào cảng sông Gianh – tỉnh Quảng Bình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quảng Bình 2000
14 Dự án đầu tư xây dựng tuyến vận tải thủy sông Hiếu (từ Cửa Việt – Bến Đuồi) Sở GTVT Quảng Trị Quảng Trị 1996
15 Dự án đầu tư xây dựng tuyến vận tải thủy sông Thạch Hãn (từ ngã ba Gia Độ – Ba Lòng) Sở GTVT Quảng Trị Quảng Trị 1996
16 Dự án tuyến vận tải thuỷ từ cửa Kỳ Hà (Khu KTM Chu Lai) qua sông Trường Giang đi cửa Đại – cửa Hàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đà Nẵng, Quảng Nam 2001
17 Dự án đầu tư Cải tạo khôi phục sông Cổ Cò & Xây dựng CSHTKT khu du lịch sinh thái dọc 2 bên sông. Ban QL các CTGT Q.Nam Tỉnh Q.Nam 2003

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN – KHU VỰC MIỀN NAM

TT TÊN DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC CHỦ

ĐẦU TƯ

VỊ TRÍ

DỰ ÁN

THỜI

GIAN

18 Nâng cấp 2 tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần thơ (Khảo sát, Thiết kế BVTC và kiểm tra khối lượng sau nạo vét) PMU-W Các tỉnh phía Nam 2002, 2004
19 Dự án tuyến đường thủy Gành Hào – Giá Rai Bộ GTVT-PMUW Bạc Liêu, Cà Mau 2004, 2005
20 Dự án tuyến đường thủy Cà Mau – Năm Căn Bộ GTVT -PMUW Cà Mau 2003
21 Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng tầu sông Vàm Cỏ phục vụ các cảng khu công nghiệp tỉnh Long An C.ty TNHH MTV CARIC Long An 2010
22 Phương án khai thác tuyến luồng qua kênh Quan Chánh Bố và qua Cửa Trần Đề phục vụ các hạng mục cảng – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú Tập đoàn Dầu khí VN Đại Ngải – Sóc Trăng 2010