Công trình Công nghiệp năng lượng tái tạo

TÊN DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC CĐT/ NHÀ THẦU CHÍNH VỊ TRÍ DỰ ÁN THỜI GIAN LOẠI D.VỤ TƯ VẤN
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 – Bạc Liêu Công ty Bắc Phương Bạc Liêu 2020 TKBVTC
DA Nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải – Bến Tre C.ty Tân Hoàng Cầu Bến Tre 2020 TKBVTC
DA Nhà máy điện gió Sóc Trăng 7 Công ty Xuân Cầu Sóc Trăng 2020 TKBVTC
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió Tân Ân 1 – Giai đoạn 1 C.ty CP CIC Thăng Long Ngọc Hiển, Cà Mau 2020 TKBVTC
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 – Giai đoạn 2 Công ty Phương Anh Bạc Liêu 2020 TKBVTC
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió Đông Hải 1 – GĐ2 Công ty Bắc Phương Bạc Liêu 2020 TKBVTC
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió Ba Tri – Bến Tre Công ty Sigma Bến Tre 2019 TKBVTC
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 – Giai đoạn 1 Công ty Phương Anh Bạc Liêu 2019 TKBVTC
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió Đông Hải 1 – GĐ1 Công ty Bắc Phương Bạc Liêu 2019 TKBVTC
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2 (Các trụ điện gió nằm trên biển Đông) Ban QLDA NM điện gió Bạc Liêu Bạc Liêu 2013 ĐH, ĐC, TKBVTC,
Dự án ĐTXD Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1 (Các trụ điện gió nằm trên biển Đông) Ban QLDA NM điện gió Bạc Liêu Bạc Liêu 2011, 2012 ĐH, ĐC, DA, TKBVTC, TC
Dự án xây dựng Căn cứ đóng mới và sửa chữa giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) Tập đoàn dầu khí VN Tp Vũng Tầu 2008/09 DH, ĐC, TV, DA, TK

Bạn cũng có thể thích...