Cargo and Specialized ports

No PROJECT INVESTOR LOCATION YEAR SERVICES
A NORTHERN AREA
1 Ninh phúc Port MoCT Ninh Bình 2003 -2005 Topo,Geo, FS, DD
2 Việt Trì Port Rehabilitation Việt Trì Port Việt Trì 2002 Topo,Geo, FS, DD
3 Mường La Cargo Port (Serve to build Son la Hydroelectric Plant) Son La Hydroelectric Plant PMU Sơn La 2004

2005

Topo,Geo, DD
4 Bến Ngọc Port – Serve to build Son la Hydroelectric Plant NIWT Hòa Bình 2004-2005 Topo,Geo, DD, Supervising
5 Bãi Sang Port, belong to NH6 Rehabilitation Project. MoCT Hoà Bình 2004 Topo,Geo, FS, DD
6 Cargo Port of Bắc Ninh Agricultural Product Co. Bắc Ninh Agricultural Product Co. Bắc Ninh 2003, 2004 Topo,Geo, FS, DD.
7 Lạch Huyện Transshipment Port Maritime I PMU Hải Phòng 2006-2007 Topo,Geo, Model Study
8 Bến Gót Floating Port Hải Phòng Port Hải Phòng 2002, 2004 Geo, FS
9 Nam Cầu Trắng Port (20,000 DWT) Hon Gai Coal Sift Co. Quảng Ninh 2008 Topo,Geo, FS
10 K99 Petrol Terminal (20,000 DWT) – Army Army Petrol Dep. Hải Phòng 2003 Topo,Geo, DD
B SOUTHERN AREA        
1 Phú Mỹ Nitrogenous & Oil Service Port (30,000 DWT) Vietnam Petrol Corporation Bà Rịa V/Tầu 2003-2006 Topo,Geo, FS, DD
2 Vũng Tầu Container Terminal 6.000 Teus – 80.000 DWT) Vietnam Maritime Corporation TP. Vũng Tầu 2002-2003, Topo,Geo, FS
3 Material Port of Cẩm Phả Cement at Baria-Vungtau Vinaconex BR-VT 2005-2006 Topo,Geo,  DD
4 Port of Mỹ Xuân A Industrial Zone (30,000 DWT) IDICO BR-VT 2009

2010

Topo,Geo,  DD
5 Central Port of Long Phu Thermo-electric Vietnam Petrol Corporation Sóc Trăng Năm 2010 Technical Design
6 Port of Vietso Petrol Rehabilitation Vietsov Ptro TP Vũng Tầu Năm 2010 Survey, FS, Technical Design
7 Long Bình Port Invesment Project Waterway Transport Corporation TP.    HCM 2003, 2005 Topo,Geo,  FS, DD
8 Trà vinh Port Invesment Project PMU of MoCT Trà vinh 2003, 2004 Topo,Geo,  FS, DD
9 Bình Long Port Invesment Project PMU-W

 

An Giang 2004 Topo,Geo,  FS, DD
10 Cam Ranh Jetty – H181-K662 Petrol Storage. Army Petrol Dep. Khánh Hoà 2006

2007

Topo,Geo, DD, Build
11 Vegetable Oil Port of Cái Lân- Hiệp Phước – 20.000 DWT. Cái Lân Vegetable Oil Co. TP HCM 2006 Topo,Geo, DD
C MIDDLE AREA        
1 Nhật Lệ – Đồng Hới Fishing Port Seaproduct Dep. of Quảng Bình Đồng Hới 2002

2003

Topo,Geo,  FS, DD
2 Sông Gianh Cargo Port DoCT of Quảng Bình Q/Bình 2001 Topo,Geo,  FS, DD
3 Sông Gianh Fishing Port MoF Q/Bình 2003 Topo,Geo,  FS, DD
4 Cửa Gianh Shelter Agriculture Dep. of QB Q/Bình 2009 Topo,Geo,  FS, DD
5 Đại Lãnh Fishing Port Agriculture Dep. of KH Khánh Hòa 2008

2009

Topo,Geo,  FS, DD
6 Ninh Hòa Shelter Agriculture Dep. of KH Khánh Hòa 2009 Topo,Geo,  FS, DD
7 Transport network of Đồng Lâm Cement Plant Đồng Lâm Cement Co. TT- Huế 2008

2009

Survey, FS
8 Jetty for Passinger of Cù Lao Chàm Island Q.Nam People’s Committee Quảng Nam 2003, 2004 Topo,Geo,  FS, DD
9 Sơn trà Port (35,000 DWT) Transport Service of Đà nẵng Đà Nẵng 2006-2007 Topo,Geo,  FS,
10 Phan Thiết Cargo Port Transport Service of Bình Thuận Bình Thuận 2002

2003

Topo,Geo,  FS, DD
11 Sơn Mỹ Deepwater Port (60,000 DWT) IDICO Bình Thuận 2008 Survey, FS
12 Vũng Áng 1 Thermo-electric Plant Coal Terminal EVN Hà Tĩnh 2010 Design

 

SHIPBUILDING & OIL INDUSTRIES

 

TT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ DỰ ÁN THỜI GIAN DỊCH VỤ TƯ VẤN
1 Shipyard X81 Rehabilitation No.4 Waterway Transport Hải Phòng 1991 Survey, Design
2 Sông Cấm Shipyard Sông Cấm Shipyard Plant Hải Phòng 1998 Survey, FS
3 Jetty for Hải Phòng Shipyard Co. Hải Phòng Shipyard Co. Hải Phòng 1999 Assessment
4 No.2 Shipyard Thăng long Shipbuilding & Construction Co. Hưng Yên 1994 Survey, DD
5 Ninh Phúc – Ninh Bình Shipyard Rehabilitation Ninh Phúc Shipyard Co. Ninh Bình 2001 Survey, FS
6 Nhà Bè Shipyard Plant SIWT TP. HCM 2001, 2003 Topo,Geo,  FS, DD
7 Oil Service Port of PTSC, Launching Yard for 5000 DWT barges PTSC Vũng Tầu 2009 DD
8 20,000 tone Launching Yard Rehabilitation PTSC Vũng Tầu 2009

2010

DD
9 20,000 tone Launching Yard Rehabilitation Vietnam Petrol Corporation Tp Vũng Tầu 2008

2009

Topo,Geo,  FS, DD
10 Strantegic Marine’s Service Base Rehabilitation Strantegic Marine Co. TP Vũng Tầu Năm 2010 Survey, DD

Figures

Vũng Tầu Container Terminal (for 6,000 to 80,000 DWT)

Phú Mỹ Nitrogenous & Oil Service Port Project on Bà Rịa  Vũng Tầu (PTSC)

Port of Đáp Cầu Floating Glass Plant – Bắc Ninh (2003)

Oil Service Port of PTSC – Vũng Tầu

Port of Mỹ Xuân A Industrial Zone

Conveyor Belt to load packed cement of Cẩm Phả Cement Co.

Oil-rig Base of PV Shipyard

20,000 tone Launching Yard – Port of PTSC

Slipway Technique for Main rig PM3-BRA

Main Rig Golden Lion slipping to 600 tone barge Intermac

Coal Terminal of Vũng Áng 1 Thermo-electric Plant (installing)

You may also like...