Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Số/ Ký hiệu 16/2019/TT-BXD Ngày ban hành 12/26/2019 Ngày hiệu lực 02/15/2020 Hình thức văn bản Thông tư Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng: Bùi Phạm Khánh Lĩnh vực Kinh tế xây dựng Trích yếu Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày …

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Số/ Ký hiệu 11/2019/TT-BXD Ngày ban hành 12/26/2019 Ngày hiệu lực 02/15/2020 Hình thức văn bản Thông tư Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng: Bùi Phạm Khánh Lĩnh vực Kinh tế xây dựng Trích yếu Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày …

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Số/Ký hiệu: 11/2020/NĐ-CPNgày ban hành: 20/01/2020Ngày có hiệu lực: 16/03/2020Người ký: Nguyễn Xuân PhúcTrích yếu: Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nướcCơ quan ban hành: Chính phủPhân loại: Nghị định Tệp đính kèm:11.signed.pdf

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Số văn bản 06 Ký hiệu văn bản 2016/TT-BXD Ngày ban hành 10/3/2016 Ngày có hiệu lực 1/5/2016 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Bùi Phạm Khánh Trích yếu Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng …

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

  Số văn bản 79 Ký hiệu văn bản QĐ-BXD Ngày ban hành 15/2/2017 Ngày có hiệu lực 1/3/2017 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Bùi Phạm Khánh Trích yếu Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố …