Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG I. KỸ SƯ CẢNG – ĐƯỜNG THỦY Số lượng tuyển dụng: 05-07 kỹ sư Vị trí làm việc: Kỹ sư thiết kế Loại hình làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Tại Công ty CP tư vấn thiết kế …