Finished and implementing projects

No. PROJECT AND SERVICES INVESTOR LOCATION YEAR
1 Feasible Study of Urban Adjustment of Nha Trang Project. Embankment along Cai River Mount Khánh Hòa

Main Project PMU

Nha Trang Khánh Hòa 2002, 2003
2 Design Componant parts of Urban Adjustment of Nha Trang Project Khánh Hòa

Main Project PMU

Nha Trang Khánh Hòa 2004, 2007
3 Thiết kế BVTC Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Mỗ Lao, thị xã Hà Đông

Design the Mỗ LaoResidential Quarter

Hà Đông People’s Committee Hà Tây 2006
4 Detailed Design Infrastructure of Tra Kha IZ,Bạc Liêu Town IZ PMU Bạc Liêu 2007
5 Detailed Design Embankment of Cần Thơ River (from Ninh Kiều to Cái Sơn Bridge)  

Cần Thơ PMU

 

Cần Thơ 2009, 2010
6 Detailed Design Embankment of Cổ ChiênRiver – Vinh long Town Cổ Chiên River PMU Vĩnh Long 2009
7 Scale 1/500 Master Plan of Ha Long Haritage Avenue and Bãi Cháy Tourist Port – Ha Long Town Tuần Châu Corporation Quảng Ninh 2010, 2011

 

INLUSTRATED

Embankment of the Left Bank of Cai River – Nha Trang Town.

Embankment of Co Chien River and Infrastructure – Vinh Long Province.

 Ha Long Haritage Avenue Project.

Bãi Cháy Tourist Port.