Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

TT TÊN DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC CHỦ

ĐẦU TƯ

VỊ TRÍ

DỰ ÁN

THỜI

GIAN

1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Chỉnh trang đô thị, xây dựng Kè và Đường dọc bờ sông Cái – Thành phố Nha Trang Ban QLDA các công trình trọng điểm Khánh Hòa TP Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

2002, 2003
2 Thiết kế BVTC và lập Tổng dự toán các Tiểu dự án (thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Chỉnh trang đô thị, xây dựng Kè và Đường dọc bờ sông Cái – Thành phố Nha Trang) Ban QLDA các công trình trọng điểm Khánh Hòa TP Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

2004, 2007
3 Thiết kế BVTC Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Mỗ Lao, thị xã Hà Đông UBND thị xã

Hà Đông

Tỉnh

Hà Tây

2006
4 Thiết kế BVTC Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Trà Kha, Thị xã Bạc Liêu Ban QLCKCN Tỉnh

Bạc Liêu

2007
5 Thiết kế BVTC Dự án Kè bờ phải sông Cần Thơ (đoạn Bến Ninh Kiều – Cầu Cái Sơn) Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ TP

Cần Thơ

2009, 2010
6 Thiết kế BVTC Dự án Kè sông Cổ Chiên – TP Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long Ban QLDA Kè sông Cổ Chiên Tỉnh

Vĩnh Long

2009
7 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đường di sản Hạ Long và Cảng tàu du lịch Bãi Cháy – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh Tập đoàn Tuần Châu Tỉnh

Quảng Ninh

2010, 2011

HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Tuyến công trình Kè – Đường bờ tả sông Cái – Thành phố Nha Trang.

Công trình Kè sông Cổ Chiên và hạ tầng kỹ thuật đô thị – tỉnh Vĩnh Long.

Công trình Đường Di sản Hạ Long.

Công trình Cảng tàu du lịch Bãi Cháy.