Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Số văn bản 06 Ký hiệu văn bản 2016/TT-BXD Ngày ban hành 10/3/2016 Ngày có hiệu lực 1/5/2016 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Bùi Phạm Khánh Trích yếu Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng …

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

  Số văn bản 79 Ký hiệu văn bản QĐ-BXD Ngày ban hành 15/2/2017 Ngày có hiệu lực 1/3/2017 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Bùi Phạm Khánh Trích yếu Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố …